Teren budowy w świetle prawa budowlanego

Obowiązujące obecnie w naszym kraju prawo budowlane precyzyjnie określa, co należy rozumieć pod pojęciem terenu budowy – jest to teren związany z przestrzenia, która jest z wiązana ściśle miejscem zajmowanym przez niezbędne urządzenia, które zostały zgromadzone w celu prowadzenia budowy oraz miejsce gromadzenia poszczególnych materiałów budowlanych, niezbędnych do realizacji zaplanowanej inwestycji, która została zgłoszona do nadzoru budowlanego.

Okazuje się więc, że zgodnie z prawem budowlanym terenem budowy nie może być na przykład sąsiednia działka, gdzie chcemy zgromadzić niektóre maszyny budowlane, czyli swoiste zaplecze naszej budowy. Dlatego też jeszcze przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót budowlanych dobrze jest ustanowić kierownika budowy, do którego obowiązków będzie należało wytyczenie, a następnie odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy, na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa przez głównego inwestora. Jednak należy rozróżnić dwa pojęcia – rozpoczęcie budowy, a więc prac związanych bezpośrednio z budowa oraz przygotowaniem terenu pod budowę, które nie wymaga uzyskiwania żadnych pozwoleń.

Do takiego przygotowania terenu możemy zaliczyć na przykład doprowadzenie przyłączy poszczególnych mediów w dane miejsce, niwelowanie terenu czy pozbywanie się części szaty roślinnej, co ma umożliwić prowadzenie w tym miejscu przyszłych prac budowlanych.

Bardzo ważnymi elementami przygotowania placu budowy będzie jego odpowiednie ogrodzenie, nie jest to wprawdzie wymóg (przy budowie domów jednorodzinnych) umieszczony w prawie budowlanym, jednak logiczne posuniecie danego inwestora, bowiem właściwe ogrodzenie terenu budowy zabezpieczy teren przed wejściem osób niepożądanych, zapobiegnie też sytuacjom, że coś się może stać osobom postronnym podczas prowadzenia już robót budowlanych. Wymogiem niezbędnym jest też umieszczenie na placu budowy tablicy informacyjnej, zgodnie z prawem budowlanym ma mieć ona kolor żółty, zaś znajdować się muszą tam wszelkie informacje odnośnie prowadzonej inwestycji, inwestora, numery alarmowe telefonów oraz telefon kierownika danej budowy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *