Rozbiórka budynku

Generalnie rozbiórka danego budynku czy obiektu budowlanego jest decyzją jego właściciela, poza oczywiście sytuacją, kiedy dany obiekt jest wpisany do rejestru zabytków – wówczas o jego rozbiórce musi zadecydować w pewien sposób wojewódzki konserwator zabytków, jego zgoda w takim przedsięwzięciu jest niezbędna. Jednak są pewne sytuacje, kiedy w myśl prawa budowlanego właściciel budynku może mieć nakazane prawnie jego rozbiórkę. Jedną z takich sytuacji będzie postawienie budynku w ramach tak zwanej samowoli budowlanej.

Mówi o tym artykuł 48 Prawa budowlanego, że jeśli na budowę danego obiektu nie było wydane pozwolenie na budowę, a został on już wybudowany w całości albo jest w trakcie prowadzonej budowy, należy go rozebrać. Jeśli będzie miała miejsce sytuacja, że na przykład do istniejącego już budynku dobudowujemy jego następną część, bez wymaganego zezwolenia, to wówczas mamy rozebrać – w myśl prawa – tylko ta dobudowana część, chyba że stanowi ona integralna już całość z istniejącym już budynkiem i jej rozbiórka doprowadzić by mogła do uszkodzenia lub dezintegracji obiektu właściwego. Co jest dość istotne, to prawo budowlane stanowi, że obowiązek rozbiórki obiektu budowanego lub też zaprzestanie jego budowy, bez posiadania stosownego pozwolenia na budowę, obciąża nie tylko osobę inwestora, lecz też przyszłego nabywcę budynku, a więc jego aktualnego właściciela – to on będzie zobowiązany do rozbiórki obiektu, nawet w sytuacji, kiedy nabył ten obiekt w tak zwanej dobrej wierze, a więc nie wiedział i nie domyślał się, że został on wybudowany w ramach samowoli budowlanej.

Jest jednak możliwość od pewnego czasu niejako zalegalizowania samowoli budowlanej a więc zamiast nakazu jego rozbiórki zatwierdzenie już istniejącego obiektu.. Aby jednak było to możliwe, muszą zachodzić pewne przesłanki – jedna z nich jest ta, że obiekt został wybudowany zgodnie z przeznaczeniem danego terenu, a więc zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego danego miejsca i nie jest w sprzeczności z żadnymi programami środowiskowymi, które obowiązują na danym terenie. Druga przesłanka do pozostawienia obiektu budowlanego powstałego w ramach samowoli budowlanej jest to, że powstał on w zgodzie z dokumentacją techniczną, która we właściwy sposób odpowiada wymogom bezpieczeństwa zarówno użytkownikom obiektu budowlanego, jak też i pozostałym podmiotom zamieszkałym w pobliżu danego miejsca, a więc krótko ujmując – wybudowany obiekt nie jest sprzeczny z przepisami technicznymi dotyczącymi tego rodzaju obiektów budowlanych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *